Audytujący patrol interwencyjny

Zalecany jako uzupełnienie ochrony obiektów wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu. Nieprzewidywalna przez sprawców zagrożeń powtarzalność zleconych patroli znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa obiektów chronionych. Prowadzony w trakcie patrolu audyt stanu zabezpieczenia stref ochrony obszarów, lub obiektów objętych, oraz nie objętych dozorem systemu sygnalizacji włamania i napadu, pozwala na niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do usunięcia powstałych zagrożeń. Mobilność patrolu interwencyjnego przekłada się także na jego wysoką skuteczność w zastosowaniu tej formy ochrony jako wsparcia posterunków stałej bezpośredniej ochrony fizycznej w sytuacjach nagłych zagrożeń występujących w obiektach chronionych.