Ochrona stacjonarna obiektów

Przed przystąpieniem do realizacji ochrony stacjonarnej obiektu przeprowadzamy wstępną analizę Państwa potrzeb w zakresie właściwej ochrony i zabezpieczenia mienia. Uwzględniamy charakter obiektu, jego wielkość, lokalizację oraz występujące zagrożenia wynikające z możliwości kradzieży, dewastacji, lub wtargnięcia osób nieupoważnionych. Przedstawiamy Klientowi proponowaną formę ochrony, zakres i środki. Usługę realizujemy zgodnie z podjętymi ustaleniami w oparciu o doświadczonych i przeszkolonych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Wersję umundurowania wyznaczonych do służby pracowników dostosowujemy do ich zadań, oraz specyfiki obiektu. Naszych pracowników rekrutujemy wyłącznie spośród osób niekaranych sądownie.