monitoring

Znaczącym wsparciem pracownika ochrony wykonującego ochronę obiektu jest lokalny monitoring wizyjno-alarmowy. System telewizji przemysłowej uzupełniony lokalnym systemem sygnalizacji włamania i napadu ułatwia bieżącą obserwację obszaru i obiektu chronionego. Zapewnia niezwłoczne podjęcie precyzyjnie ukierunkowanej interwencji. Obsługiwany przez doświadczonego pracownika ochrony stanowi efektywne narzędzie zapobiegające wynikom zagrożeń, oraz pozwala odtworzyć przebieg zarejestrowanych zdarzeń umożliwiając ich analizę przyczynowo skutkową.