Opracowanie dokumentacji ochronnej

Opracowujemy plany ochrony obiektów i obszarów wraz z kompletem instrukcji i załączników. Dodatkowo podejmujemy się uzgodnienia treści planu z właściwą Komendą Wojewódzką Policji.